1 2 3 4 5 6

ELEKTRİĞİN TEMELİ

Her şey atomlardan oluşmuştur. Atomlar çok küçük olduğundan onları göremeyiz. Neye benzediklerini ancak hayal edebiliriz.

Her atom proton, nötron ve elektronlardan oluşmuştur. Protonlar "+" yüklü, elektronlar "-" yüklü ve nötronlar da yüksüzdür. Protonlar ve nötronlar atomun merkezindeki atom çekirdeği adı verilen bölgede bulunmaktadır. Elektronlar ise atomun çevresinde dolaşmaktadır.

Bir atomdaki proton ve elektron sayıları birbirlerine eşitse, bunların yükleri ("+" ve "-" yükler) birbirlerini dengeler ve atom yüksüz hale gelir. Atom fazla elektron aldığında "-" yüklü, elektron verdiğinde ise "+" yüklü hale gelmektedir. Atom tarafından verilen elektronlar "serbest elektron" halini almaktadır. Doğada aynı yüke sahip atomlar birbirlerini itmekte, Farklı yüklü atomlar ise birbirlerini çekmektedir. Dolayısıyla, serbest elektronlar, elektron kaybedip "+" yüklü hale gelmiş atomlar tarafından çekilmektedir. Bu sürekli bir şekilde gerçekleştiğinde, atomdan atoma atlayan elektronlar "akım" adını verdiğimiz elektrik enerjisini oluşturmaktadır.

Örnek: Bir halı üzerinde dolaşıp, bir kapı koluna dokunduğumuzda parmağımızla kapı kolu arasında statik elektriğin atladığını hissetmekteyiz.

Halı üzerinde dolaşırken elektron kaybetmekteyiz. Kapı koluna dokunduğumuzda ise vücudumuzdaki elektron kaybetmiş atomlar, kapı kolundaki serbest elektronları çekmekte ve bu elektronlar vücudumuza atlamaktadır.

Bir atomdan diğerine serbest elektronları çeken elektrik gücüne "voltaj" adını vermekteyiz.

Nasıl bahçelerimizi sularken suyu hortumun içinden geçirmek için basınca ihtiyacımız bulunmaktaysa, elektrik akımını da kablolardan geçirmek için de benzer bir kuvvete ihtiyaç duymaktayız. Elektrik basıncını belirtmek için kullandığımız birime "volt" adını vermekteyiz. Voltaj genellikle piller veya jeneratör tarafından sağlanmaktadır.

Elektrik akımını ölçmek için kullandığımız birime de "amper" adını vermekteyiz. Amper aynen hortumun içinden akmakta olan suyun miktarı gibidir. Elektrik akımı ne kadar yüksekse, kablolardan o kadar çok elektrik akımı geçiyor anlamına gelmektedir.

Elektrik akımı kablolardan akarken, kablonun direnci nedeniyle ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır. Direnç malzemelerin elektronları tutma kapasitesini göstermektedir. Kablolardan akan akım miktarı ve kablonun direnci ne kadar fazlaysa, kabloda o kadar fazla ısı enerjisi oluşmaktadır. .